Om Alvesta kommun

Om Alvesta kommun

Södra Sveriges mittpunkt – välkommen till en kommun som integrerar lokalt boende med globala möjligheter.
Alvesta kommun präglas av vacker natur, företagsamhet och närhet till det mesta du behöver, samtidigt som järnvägen gör det enkelt att ta sig vidare ut i världen.

Här korsar Södra stambanan (Malmö-Stockholm) och Kust till kust-banan (Göteborg-Kalmar/Karlskrona) varandra och de flesta av kommunens tätorter ligger utmed järnvägslinjer. Näringslivet i kommunen är starkt och har de senaste åren haft den bästa tillväxten i Kronobergs län.

Kommunens logotyp med en grön och gul bottenfärg. På den övre gröna delen består motivet av tre gula bin och på den undre gula delen är motivet ett bevingat järnvägshjul i grönt.

Både den industriella fliten och knutpunkten för järnvägstrafik symboliseras i vårt kommunvapen i form av tre bin och Statens Järnvägars bevingade hjul.

Kort historia

Alvesta kommun är till ytan ett ”Sverige i miniatyr” – åtta mil lång och två mil bred och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Slätthög, Mistelås, Moheda, Härlöv, Lekaryd, Hjortsberga, Kvenneberga, Aringsås (Alvesta), Blädinge, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås utgjorde redan under medeltiden egna socknar. Sedan 1970-talet bildar de tillsammans Alvesta kommun.

Genom järnvägens utbyggnad blev de gamla byarna Aringsås och Alfvesta en knutpunkt som växte till en tätort med en med stadsmässig prägel.

Alvesta stationshus. I förgrunden syns en plantering med blommor i rött och gult.
Alvesta stationshus ritat av Folke Zettervall och invigt 1909.

Befolkningsstatistik

  • Alvesta kommun har drygt 20 000 invånare, där 70 procent bor i någon av tätorterna.
  • Lite drygt hälften av invånarna är män och medelåldern i kommunen ligger på 42 år.
  • Nästan 80 procent av personerna som bor här är födda i Sverige och resterande utomlands.
  • Drygt fyra av fem av de som är 20-64 år har jobb, män i något högre utsträckning än kvinnor.
  • Det är något fler som bor ihop med någon annan, med eller utan barn, än de som är ensamstående.
Senast uppdaterad 11 juni 2024