Inköp, regler och policy

Alvesta kommun lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). För att säkerställa att vi lever upp till reglerna i LOU har vi en inköpspolicy.
Alvesta kommun köper varor och tjänster för cirka 160 miljoner kronor per år. Detta motsvarar drygt 20 procent av totalbudgeten.

För att verksamheten ska fungera och servicenivån till invånarna ska kunna hållas hög, krävs ett ständigt flöde av varor och tjänster till alla delar inom organisationen.

Det är därför av stor betydelse för kommunens ekonomi vilka leverantörer som anlitas. Upphandlings- och inköpspolicyn för Alvesta kommun anger de riktlinjer och regler som gäller för upphandling och inköpsverksamheten.

Policyn tar upp följande områden

 • Inköp- och upphandlingspolicy
 • Miljöhänsyn
 • Samverkan
 • Inköpssamverkan i Kronobergs län
 • Vår syn på leverantörer
 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Upphandlingsförfaranden
 • Värt att veta om upphandlingsverksamheten
 • Lathund för inköp
 • Ramavtal
 • Köp- och beställningsrutiner

Inköpspolicyn i sin helhet finns på vår sida för styrande dokument.

Senast uppdaterad 4 mars 2024