Sanering av PCB

Som fastighetsägare till en byggnad eller anläggning kan du behöva inventera om det finns PCB. Vid höga halter av PCB måste detta saneras.
Sidans innehåll

Vad är PCB?

PCB kan bland annat finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer och golvmassor. Det är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som är svårnedbrytbart. PBC tas lätt upp av levande organismer och kan påverka fortplantningsförmågan, nervsystemet och immunförsvaret. Nyanvändning av PCB-varor är förbjuden, men de kan finnas i byggnader som är byggda eller renoverade under perioden 1956-1973.

Sanering ska göras vid höga halter av PCB

Om byggnaderna på din fastighet är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 är du skyldig att göra en inventering av PCB i byggnaden. En- och tvåbostadshus är dock undantagna från kraven.

Om det finns PCB-haltigt material i byggnaden ska du som fastighetsägare alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö.

  • Om det finns PCB över 500 mg/kg måste sanering ske av byggnaden.
  • Om halterna är lägre än 50-500 mg/kg räcker det att sanera vid renovering, ombyggnation eller rivning.

Anmälan om sanering ska göras

Anmälan om sanering ska göras senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Det är viktigt att PCB inte sprids i miljön vid saneringsarbetet och att arbetet görs på rätt sätt. Anlita därför ett seriöst företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet. När du är färdig med saneringen ska du redovisa dokumentationen till kommunen.

För mer information

Senast uppdaterad 4 mars 2024