Receptfria läkemedel

Kommunen har ansvar för att kontrollera att reglerna följs på försäljningsställen av receptfria läkemedel.

Vissa receptfria läkemedel får säljas i detaljhandeln. Innan du startar försäljning av receptfria läkemedel ska detta anmälas till Läkemedelsverket.

Du som bedriver handel med receptfria läkemedel utanför apotek ska utöva särskild kontroll – egenkontroll innehållandes rutiner och instruktioner för att säkra efterlevnaden av lagstiftningen.

Instruktioner om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20).

Tillsyn

Kommunen ansvarar för att kontrollera att reglerna följs på försäljningsställena. Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö genomför regelbundna kontroller.

Senast uppdaterad 4 mars 2024