Muddring

För att få muddra krävs vanligtvis att du gör en anmälan eller ansökan.
Att gräva, muddra eller rensa diken i ett vattenområde är så kallade vattenverksamheter. De kräver oftast en anmälan till länsstyrelsen eller en ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen.

För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd.

Det är länsstyrelsen som handlägger anmälningar om vattenverksamhet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024