Brandskyddsarbete

Du som äger eller använder en byggnad eller lokal behöver kontrollera och dokumentera ditt brandskyddsarbete systematiskt.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det fastighetsägaren och hyresgästen som ansvarar för att olyckor med brand förebyggs och att konsekvenserna av brand minimeras.

På Värends räddningstjänst finns mer information om hur du i din verksamhet kan jobba med det systematiska brandskyddsarbetet och brandskyddsdokumentation.

Senast uppdaterad 4 mars 2024