Stöd till dig som företagare

Alvesta kommun hjälper dig som driver företag med olika viktiga frågor.

Som företagare i Alvesta kommun kan du få lotshjälp in i kommunen för att få snabb service och för att hitta rätt med din fråga och den hjälp du behöver. Vi hjälper också till när det gäller praktiska moment vid nyetableringar, expansion, nyföretagande och utveckling.

I kommunen finns det möjlighet med näringslivsförtur till bostäder vid rekryteringar från annan ort. Dialog och bra service genomsyrar vårt arbete där vi tillsammans med näringslivet utvecklar vår kommun.

Det här kan kommunen hjälpa ditt företag med

Ett framgångsrikt näringsliv är en viktig del i kommunen. För att skapa ett bra företagsklimat och hållbar tillväxt arbetar vi bland annat med:

 • Dialog med företagen via företagsbesök rundabordsfrukostar, branschträffar, VD-råd med mera.
 • Information via nyhetsbrev, mail, webb och sociala medier.
 • Nyföretagande i samarbete med NyföretagarCentrum.
 • Företagslots (näringslivsansvarig), för bra och snabb service och som hjälper dig att hitta rätt inom kommunen och ge svar på dina frågor när det gäller till exempel tillstånd, bygglov, mark och lokaler.
 • Nätverksträffar.
 • Samverkan med näringslivet kring kompetensförsörjning i kompetensförsörjningsgruppen.
 • Samverkan med näringslivet kring Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor.
 • Samverkan med olika näringslivsorganisationer som Företagarna i Alvesta, Teknikföretagen i Alvesta, Svenskt Näringsliv, Almi Kronoberg, Linnéuniversitetet, Företagsfabriken med flera.
 • Näringslivsstrategi för att utveckla näringslivet och ha förberedd och ledig verksamhetsmark.
 • Attraktiv kommun och platsvarumärke.
 • Business Region Kronoberg – samverkan med alla kommuner i Kronobergs län, samt Region Kronoberg.
 • Konsulttimmen – gratis rådgivning för företag i samverkan med Business Region Kronoberg.
 • Upphandlingsträffar och dialog inför upphandlingar.
Senast uppdaterad 4 mars 2024