Företagsbesök

Att ha en dialog med dig som företagare är viktigt för oss på Alvesta kommun. Näringslivsansvarig och den politiska ledningen är kontinuerligt ute på företagsbesök.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor, situation och förutsättningar.

Vi får ta del av synpunkter och idéer, samt information om företaget. Det är också viktigt för oss att höra vilka förväntningar du som företagare har på kommunen.

Synpunkterna kan handla om allt från mark och lokaler till skola och trafiksituation. Vi tar sedan med oss synpunkterna och för dem vidare till rätt förvaltning.

Senast uppdaterad 4 mars 2024