Trafikregler och trafiksäkerhet

Trafikregler och trafiksäkerhet

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även en del lokala trafikregler.
Sidans innehåll

Lokala trafikföreskrifter

Varje kommun har lokala trafikföreskrifter som beskriver vilka trafikregler som gäller på gatu- och vägnätet inom den egna kommunen. De allra flesta regleringarna är skyltade med vägmärken såsom till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar och så vidare.

Alvestas lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsen.

Hastighet inom tätbebyggt område

Bashastighet inom tätbebyggt område är 40 km/h. Hastigheter på 30 och 60 km/h kan förekomma.

Trafikstrategi

Alvesta kommuns trafikstrategi syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, samt till att förbättra samordningen av fysisk planering och trafikplanering.

Trafikstrategin ligger till grund för fortsatt arbete med målformuleringar genom planer och program. Trafikstrategin hittar du bland våra styrande dokument under rubriken ”Samhällsutveckling och strategisk utveckling”

Senast uppdaterad 4 mars 2024