Snöskottning och sandning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Vi har beredskap dygnet runt för att du så snart som möjligt ska kunna ta dig fram säkert på våra vägar.
Sidans innehåll

Vi prioriterar de gator där flest människor rör sig. Detta innebär att vi plogar större genomfartsleder, samt gång- och cykelvägar först. Därefter plogar vi villagator.

Mängden snö avgör när vi sätter igång att ploga

Vi börjar i regel att skotta gång- och cykelvägar när det har kommit fyra centimeter snö. På övriga gator och i villaområden påbörjas skottningen när det har kommit åtta centimeter snö. Detta är våra riktlinjer, men vi gör alltid en bedömning beroende på hur det ser ut på gatorna och efter väderprognosen.

Vi räknar med att snöröjning av hela kommunen kan ta upp till 18 timmar från det att vi börjat ploga. Oftast går det snabbare, men vid ihållande och kraftigt snöfall kan det också ta längre tid. Vi snöröjer alltid med alla våra tillgängliga resurser, men när det har kommit mycket snö behöver du räkna med att det kan vara svårare att ta sig fram än vanligt.

Halkbekämpning

Under vintern utför vi halkkontroller på natten. Vid risk för halka åker vi ut och saltar de större genomfartslederna, samt branta backar. Gång- och cykelvägar och övriga gator sandas.

Vi är redo att sätta igång inom en timme

Vi har alltid en arbetsledare i beredskap som vid behov ringer in personal i beredskap för snöröjningsmaskinerna. Plogningen påbörjas senast en timme efter att de kallats in.

Olika aktörer sköter plogningen

I Alvesta kommun är det flera olika aktörer som hjälps åt med snöröjningen. I Alvesta tätort har kommunen egen personal som utför all snöröjning. I övriga delar av kommunen har vi avtal med en entreprenör som utför snöröjning. Utanför skolor, boenden och kommunens fastigheter är det Allbohus som utför snöröjningen. De större vägarna ansvarar Trafikverket för.

Vissa mindre gångytor plogas eller sandas inte. Dessa är då skyltade att de inte vinterunderhålls. Inte heller trottoarer plogas.

Vad kan jag göra själv?

  • Parkera rätt. Om du vet att det ska komma snö kan du underlätta plogningsarbetet genom att inte parkera din bil på gatan.
  • Skotta framför din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du för att utdelning av post och soptömning kan utföras.
  • Se till att ha sand eller salt hemma så att du kan hålla det halkfritt på din tomt.

Följ vädervarningarna på SMHI

SMHI utfärdar tre olika vädervarningar – gul, orange och röd. Röd varning är den allvarligaste graden. Varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Alla varningsnivåer innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Felanmälan

Om du upplever att någon gata inte blivit plogad eller halkbekämpad enligt ovan rutiner kan du göra en felanmälan till oss. Kom ihåg att uppge exakt adress och bifoga gärna ett foto.

Senast uppdaterad 4 mars 2024