Parkeringsplatser och laddplatser

Parkeringsplatser och laddplatser

Hitta parkeringsplatser och laddplatser i kommunen. Läs mer om avgifter och parkeringsskiva.
Sidans innehåll

Parkeringsskiva

I Alvesta centrum gäller parkeringsskiva på våra korttidsparkeringar. Dessa är skyltade.

Parkeringsskiva kan du hämta i de flesta av våra butiker och serviceinrättningar, samt i kommunens reception. Parkeringsskivan är kostnadsfri.

Reseparkering, Sjöparken

Om du pendlar till arbete, skola, eller annat, finns det parkeringsplatser i anslutning till järnvägsstationen. Sjöparkens reseparkering ligger öster om järnvägsspåren i centrala Alvesta. En gångbro går mellan östra och västra delen av Alvesta. Denna leder även ner till perrongerna.

Avgift för långtidsparkering

Långtidsparkeringen vid Sjöparkens reseparkering är avgiftsbelagd. Det finns 185 platser och tidsgränsen är 14 dagar.

Avgiften för att parkera är 30 kronor per dygn. Det går att betala avgiften både med kort i parkeringsautomaten eller via mobilen.

Olika betalsätt för parkeringen:

  1. Parkeringsautomat – betalning med kort.
  2. Betalning via SMS.
  3. Betalning via app.

Du kan läsa mer om betalning via SMS och app hos Parkster.

Tillgänglighet

I centrala Alvesta finns det gott om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Spridda i centrum finns 11 stycken platser.

Laddstolpar

I nuläget finns det sex laddningsplatser för elbilar i Alvesta tätort.

  • Två platser på Sjöparkens parkering.
  • Fyra platser på Allbotorget.

Skyltning av parkering

Om du parkerar på allmän gata eller på parkeringsplats endast uppmärkt med P, får bilen stå där i högst 24 timmar. Det innebär att du inte kan ställa bilen utanför en villa eller ett hyreshus och sedan resa bort en vecka.

I Alvesta centrum finns tilläggstavlor som reglerar maxtiderna 2 timmar, 30 minuter och 5 minuter. Vid Sjöparkens reseparkering finns tilläggstavlor som anvisar var parkeringen är avgiftsbelagd.

Karta parkeringar i Alvesta kommun

Senast uppdaterad 4 mars 2024