Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I Alvesta kommun ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för att flytta fordon på kommunal mark efter beslut som grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129), samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

Aktuella kungörelser om flyttade fordon hittar du här, samt på anslagstavlan i receptionen i kommunhuset i Alvesta.

Aktuella kungörelser

Senast uppdaterad 4 mars 2024