Belysning

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer.

Kommunen ansvarar för gatubelysning och parkbelysning inom Alvesta kommun, med undantag för de större vägarna där Trafikverket är huvudman.

Gatubelysningen inspekteras tre gånger per år. Släckta lampor eller trasiga armaturer åtgärdas i samband med inspektionen. Om flera lampor i följd är släckta på grund av kabelfel åtgärdas detta så snart som möjligt.

Felanmälan

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar kan du felanmäla till kommunen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024