Cykel

I Alvesta kommun finns det många cykelvägar i tätorterna och även flera cykelleder.
Sidans innehåll

Vi jobbar kontinuerligt med att göra nya cykelsträckor, samt förbättra framkomligheten och säkerheten på våra nuvarande cykelvägar.

Cykelleder

Pumpa din cykel

I Alvesta kommun finns det tre offentliga luftpumpar. De fungerar för att pumpa cyklar, barnvagnar och rullstolar och är alldeles gratis. Du hittar dem vid Moheda station, Alvesta station och Vislanda station.

Trafikregler

Cyklar är fordon. Det innebär att cyklister ska följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som enbart gäller för cykel. Till exempel att alla barn och ungdomar under 15 år ska ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykeln.

Mer om trafikregler

Cykelvelometern

Ta del av Cykelfrämjandets rapport som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. I oktober månad kommer rapport för året.

Felanmälan gång- och cykelvägar

Det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram på cykel i Alvesta kommun. För att säkerställa detta gör vi regelbundna inventeringar av cykelvägarna. Även du som invånare eller besökare kan uppmärksamma oss på fel och brister.

Om du upptäcker och anmäler fel och brister kan vi snabbt få kännedom om dessa. Vi bedömer därefter vilka åtgärder som är motiverade och möjliga.

Senast uppdaterad 4 mars 2024