Inackorderingsstöd

Du som är elev vid en kommunal gymnasieskola och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag och därför behöver bo på studieorten, kan ansöka om inackorderingsstöd.
Sidans innehåll

Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för att täcka en del av de ökade kostnaderna i samband med inackordering.

Studerar du vid en fristående gymnasieskola eller vid en folkhögskola kan du ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Vem kan få inackorderingsstöd?

För att få inackorderingsstöd gäller följande:

  • Du studerar på en kommunal gymnasieskola som inte ligger i Alvesta kommun.
  • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun.
  • Du är antagen i första hand till utbildningen.
  • Det är så långt till studieorten att du inte kan resa dit varje dag, eller du har en normal skoldag som överstiger 10 timmar per dag. Det vill säga att du är hemifrån mer än 10 timmar.
  • Du har rätt till inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du kan inte få inackorderingsstöd samtidigt som du får ersättning för elevresa.

Ansöka om inackorderingstöd

Du ansöker om inackorderingsstöd för ett läsår i taget och bidraget kan inte sökas retroaktivt. Inackorderingsstöd beviljas med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp för varje hel kalendermånad – under ett normalt läsår för fyra månader under hösten och för fem månader under våren. Stödet utbetalas till bankkonto.

Ansökan görs av myndig elev eller av vårdnadshavare via e-tjänst.

Senast uppdaterad 4 mars 2024