Elevresor gymnasiet

Du som är gymnasielev kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan.
Sidans innehåll

Alvesta kommun ansvarar för de kostnader som du som gymnasieelev har för transport till och från skolan under vissa förutsättningar.

I första hand ersätts du med ett resekort för resor med linjetrafik. Om du inte har möjlighet att resa med linjetrafik har du möjlighet att ansöka om kontant resebidrag.

Krav för att ha rätt till elevresor

  • Du är folkbokförd i Alvesta kommun.
  • Avståndet mellan bostad och skola är minst sex kilometer.
  • Du studerar på heltid.
  • Du har rätt till ersättning till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du kan inte få ersättning för elevresa samtidigt som du får inackorderingsstöd.

Resekort

Resekortet är digitalt och du får det via Länstrafiken Kronobergs app. Anmälan om behov av resekort görs digitalt via e-tjänst. Är du under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Så här anmäler du behov av resekort

Steg 1: Anmälan

Steg 2: Ladda ner Länstrafiken Kronobergs app

När du har anmält behov ska du ladda ner länstrafikens app. Detta behövs för att vi ska kunna ladda ditt digitala kort. Kom ihåg att registrera ditt telefonnummer, annars kan vi inte ladda din biljett.

Folkbokförd i annan kommun?

Om du är elev på Alvesta Gymnasieskola men är folkbokförd i en annan kommun, ska du kontakta din hemkommun.

Kontant resebidrag

Har du inte möjlighet att ta dig till gymnasieskolan med linjetrafik, eller om du har långt till närmaste hållplats, har du möjlighet att ansöka om kontant ersättning genom självskjutsbidrag eller kompletteringsresa.

Det innebär att du får ersättning för att ordna transport till skolan eller till närmaste hållplats på egen hand.

För att du ska ha rätt till kontant ersättning gäller att förutsättningarna för rätt till elevresa är uppfyllda. Dessutom måste du uppfylla något av dessa kriterier:

  • Du har minst sex kilometer till från hemmet till närmaste hållplats.
  • Du har orimligt långa väntetider varje dag, mer än fyra timmar.
  • Andra särskilda skäl.

Ansök om ersättning för elevresor

Ansökan görs digitalt via e-tjänst. Är du under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Du måste skicka in en ansökan för varje läsår.

Meddela oss om något förändras

Om du flyttar eller avbryter dina studier kan detta påverka din rätt till elevresor. Kom ihåg att anmäla förändrade förhållanden till oss. Detta gör du till administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun.

Senast uppdaterad 4 mars 2024