Hjortsbergaskolan

Hjortsbergaskolan F-6 ligger i Hjortsberga samhälle och har ungefär 90 elever.
Förskolebyggnad i orange tegel med en lummig innergård. Staket och lekredskap.

På Hjortsbergaskolan arbetar vi med det viktiga och stimulerande jobbet att göra stora människor av små barn. Detta ska vi göra genom en positiv, tillåtande och stödjande verksamhet för alla barn.

Vi har sjön och naturen inpå knuten. I anslutning till skolbyggnaden ligger Hjortsberga förskola med fem avdelningar.

Senast uppdaterad 4 mars 2024