Tallbackens förskola

Tallbackens förskola i Vislanda består av fyra avdelningar, två för yngre och två för äldre barn. Förskolan har en stor utegård där barnen har möjlighet att utforska och förundras över skog och mark.
Röd enplanslänga. Asfalterad framsida med en del grönyta.

Tallbackens förskola ingår i förskoleområde Söder, tillsammans med Kvarngårdens förskola och förskolorna i Grimslöv, Lönashult och Torsåsby.

Från Tallbackens förskola har vi nära till Vislandas idrottsplats Tallevi och även lekplatser på gångavstånd.

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva och att de ska våga bemöta världen och visa öppenhet och respekt för andra. Vi tar vara på barnens intresse och inspirerar till nyfikenhet genom att erbjuda en glädjefylld verksamhet som utmanar till lärande och utforskande. Alla på förskolan ska få uppleva en välkomnande miljö och positiv gemenskap. Vi vill att barnen ska ha roligt hos oss, att de ska våga prova nya saker och tro på sig själva.

Senast uppdaterad 18 april 2024