Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola har tre avdelningar. Förskolan är relativt centralt placerad i Alvesta.
Förskolegård med tallar, grusunderlag, picknickbord och klätterställning.

Skogsbackens förskola ingår i det västra förskoleområdet i Alvesta, tillsammans med Ängagårdens förskola och Lekbackens förskola.

För nutidens och framtidens barn erbjuder vi en inspirerande förskola, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. Vi ser att ”jag som verktyg” är en stark framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling och tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i.

Vi ser olikheter som en tillgång där vårt förhållningssätt ser till allas lika värde, oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur. Barnen kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk, flerspråkighet och skriftspråkliga sammanhang. Hos oss strävar vi efter att varje barn och vuxen ska bli sitt bästa jag.

Senast uppdaterad 4 mars 2024