Moheda förskola

Moheda förskola stod klar i november 2023. Den ligger i Moheda tätort, med närhet till naturen.
Nybyggd tvåvåningsbyggnad.

Moheda förskola ingår i förskoleområde Norr, tillsammans med Slätthögs förskola.

Förskolan har plats för tio avdelningar och 200 barn. Det finns gemensamhetsutrymmen och speciella lärtorg med böcker, naturmaterial och digitala verktyg, ett storkök, solceller och komfortkyla för att hålla lagom inomhustemperatur under sommartid. 

Vår vision är att erbjuda en förskola som vilar på vetenskaplig grund. Våra arbetssätt, metoder och innehållet i undervisningen ska vara förankrade i forskning, läroplan och skollag. Varje barn ska ges möjlighet att leka och lära tillsammans genom utforskande och undersökande undervisning och lärmiljö.

Senast uppdaterad 18 april 2024