Lekbackens förskola

Lekbackens förskola ligger centralt placerad i Alvesta, relativt nära Grönkullaskolan. Förskolan har åtta avdelningar och en stor gård med flera möjligheter till utforskande och lek och med närhet till både skog och mark.

Lekbackens förskola ingår i det västra förskoleområdet i Alvesta, tillsammans med Ängagårdens förskola och Skogsbackens förskola.

För nutidens och framtidens barn erbjuder vi en inspirerande förskola, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. Vi ser att ”jag som verktyg” är en stark framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling och tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i.

Vi ser olikheter som en tillgång där vårt förhållningssätt ser till allas lika värde, oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur. Barnen kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk, flerspråkighet och skriftspråkliga sammanhang. Hos oss strävar vi efter att varje barn och vuxen ska bli sitt bästa jag.

Senast uppdaterad 18 april 2024