Kvarngårdens förskola

Kvarngårdens förskola i Vislanda består av fem avdelningar uppdelande på yngre och äldre barn. Förskolan har en stor utegård som gränsar till friluftsområdet där vi har möjlighet att utforska skog och mark.
Gång i gårdsyta med träflis och odlingar. Intill ett rött trähus. Portal med färgglad skylt som säger "sinnernas trädgård"

Kvarngårdens förskola ingår i förskoleområde Söder, tillsammans med Tallbackens förskola och förskolorna i Grimslöv, Lönashult och Torsåsby.

I det direkta närområdet till Kvarngårdens förskola finns Vislandaskolan med bibliotek och flera lekplatser.

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva och att de ska våga bemöta världen och visa öppenhet och respekt för andra. Vi tar vara på barnens intresse och inspirerar till nyfikenhet genom att erbjuda en glädjefylld verksamhet som utmanar till lärande och utforskande. Alla på förskolan ska få uppleva en välkomnande miljö och positiv gemenskap. Vi vill att barnen ska ha roligt hos oss, att de ska våga prova nya saker och tro på sig själva.

Senast uppdaterad 28 juni 2024