Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Hjortsberga förskola

Hjortsberga förskola består av fyra avdelningar uppdelade i yngre och äldre barn. Vi har en stor utegård och närhet till skog och mark.
Förskolebyggnad i orange tegel med en lummig innergård. Staket och lekredskap.

Hjortsberga förskola finns i samma byggnad som Hjortsbergaskolan och i en paviljong i nära anslutning.

Förskolan har ett nära samarbete med skolan där det blir spontana möten tillsammans.

Senast uppdaterad 19 april 2024