Grimsgårdens förskola

Grimsgårdens förskola i Grimslöv består av tre avdelningar och ligger intill Skatelövsskolan. Vi har en stor utegård med egen skogsdunge och här finns lekplatser och generationspark inom gångavstånd.
Gul träbyggnad med grusyta och gräs utanför.

Grimsgårdens förskola ingår i förskoleområde Söder, tillsammans med förskolorna i Vislanda, Lönashult och Torsåsby.

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva och att de ska våga bemöta världen och visa öppenhet och respekt för andra. Vi tar vara på barnens intresse och inspirerar till nyfikenhet genom att erbjuda en glädjefylld verksamhet som utmanar till lärande och utforskande. Alla på förskolan ska få uppleva en välkomnande miljö och positiv gemenskap. Vi vill att barnen ska ha roligt hos oss, att de ska våga prova nya saker och tro på sig själva.

Senast uppdaterad 4 mars 2024