Backens förskola

Backens förskola i Torsåsby har tre avdelningar uppdelade i olika åldersgrupper. Förskolan har en stor utegård och ligger i en lantlig miljö med skog och djur in på husknuten.
Tegelbyggnad med gräsklädd lekyta med olika redskap.

Backens förskola ingår i förskoleområde Söder, tillsammans med förskolorna i Vislanda, Grimslöv och Lönashult.

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva och att de ska våga bemöta världen och visa öppenhet och respekt för andra. Vi tar vara på barnens intresse och inspirerar till nyfikenhet genom att erbjuda en glädjefylld verksamhet som utmanar till lärande och utforskande. Alla på förskolan ska få uppleva en välkomnande miljö och positiv gemenskap. Vi vill att barnen ska ha roligt hos oss, att de ska våga prova nya saker och tro på sig själva.

Senast uppdaterad 4 mars 2024