Ängagårdens förskola

Ängagårdens förskola har fem avdelningar och ligger relativt centralt placerad i Alvesta. Vi har en stor gård och närhet till både skog och mark.
Förskolegård med gungställning och lektorn, gräsmatta och område med sand.

Ängagårdens förskola ingår i det västra förskoleområdet i Alvesta, tillsammans med Skogsbackens förskola och Lekbackens förskola.

För nutidens och framtidens barn erbjuder vi en inspirerande förskola, där pedagoger och barn lär tillsammans och bemöter varandra med ett nyfiket lyssnande och med respekt för varandras tankar och åsikter. Vi ser att ”jag som verktyg” är en stark framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling och tillsammans ger vi barnen redskap att påverka framtiden och den värld de ska leva i.

Vi ser olikheter som en tillgång där vårt förhållningssätt ser till allas lika värde, oavsett bakgrund, levnadssätt, religion och kultur. Barnen kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk, flerspråkighet och skriftspråkliga sammanhang. Hos oss strävar vi efter att varje barn och vuxen ska bli sitt bästa jag.

Senast uppdaterad 18 april 2024