Landsbygder

Alvesta kommun har strax över 20 000 invånare, där knappt hälften bor på landsbygderna utanför Alvesta tätort.
Sidans innehåll
Förutsättningarna för en positiv tillväxt och utveckling av landsbygderna är goda. Inte minst genom engagerade invånare och föreningar som på flera håll bedriver ett aktivt utvecklingsarbete. Alvesta kommun arbetar övergripande i den dagliga verksamheten med utveckling av hela kommunen, men även i enskilda och breda satsningar.

BY2030

Alvesta kommun är med i arbetet med BY2030. En satsning som består av två delar. Det ena handlar om att förbättra den fysiska miljön som gator, torg och byggnader tillsammans med boende, företag och andra aktörer.

Den andra innebär att visa upp de förbättringar som skett på en nationell mässa år 2030 och även att visa på hur det är att bo på landsbygder i framtidens Alvesta. Bymässan blir som en vandringsutställning i hela Kronoberg och kommer förhoppningsvis att fungera som inspiration för andra byar, tjänstepersoner och politiker.

Pågående projekt

Just nu pågår ett antal projekt i Alvesta kommun inom ramen för BY2030, där mer information kommer inom kort:

  • Utveckling av Aringsås.
  • Gestaltad livsmiljö.
  • Huseby skog och trä.

Aktörer bakom BY2030

BY2030 är en gemensam satsning där Region Kronoberg och länets kommuner har gått samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att förbättra livet i länets byar och mindre samhällen.

Varför BY2030?

Målet med BY2030 är att fler ska bo i landsbygderna och att Kronobergs arbetsmarknad därmed lättare ska hitta rätt kompetens. Samtidigt tar vi tillvara på Kronobergs potential i en tid av omställning där många vill leva ett hållbart liv i landsbygder.

Leader Linné Småland

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag i landsbygderna att arbeta med lokal utveckling tillsammans med den offentliga sektorn.

Vi är med i ett av 40 leaderområden i Sverige där lokala företag och organisationer kan söka pengar för att göra verklighet av olika projektidéer.

Leader Linné Småland drivs som en ideell förening där styrelsen består av representanter från kommunerna, näringslivet och föreningslivet. De kommuner som ingår i området är Alvesta, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Värnamo, Sävsjö och Växjö (ej tätorten).

För hjälp med utveckling av kommersiell service, exempelvis matbutik eller bensinmack, kan Tillväxtverket guida vidare.

Senast uppdaterad 4 mars 2024