Bredband

Alvesta kommun strävar efter att erbjuda dig som invånare tillgång till snabbt och bra bredband.
En stabil och snabb internetuppkoppling är viktigt för en fungerande och attraktiv boendemiljö. Det ska vara möjligt för alla, oavsett var du bor och verkar i kommunen.

Fibernät är i dag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

2013 bildade Alvesta kommun, tillsammans med Växjö, Tingsryd och Lessebo det gemensamt ägda bredbandsföretaget Wexnet AB. Wexnet AB är leverantörsoberoende, vilket ger dig möjlighet att själv välja leverantör och tjänster utifrån dina önskemål.

Det kommunala bolaget Alvesta Utveckling AB kan i vissa fall ge ekonomiskt stöd till stam/stomnät för fiberutbyggnad på landsbygden.

För det finns det kriterier:

 • Minst fem hushåll/företag.
 • Hushållen/företagen måste vara utanför tätort.
 • Alla hushåll/företag i det tänkta området ska förberedas för att enkelt kunna anslutas
  vid ett senare tillfälle.
 • Ni ska själva eller genom egen upphandling ombesörja nedläggning av kanalisation för
  fiber enligt anvisningar från Wexnet AB. Teknisk utrustning samt fiber installeras av
  Wexnet AB.
 • Egen insats för anslutningen ska vara minst 25 000 kronor (inklusive moms).
 • Den totala kostnaden för fiberanslutning ska vara mellan 30 000 – 50 000 kronor (inklusive moms).
 • Stödmedel kan inte garanteras även om alla ovan kriterier är uppfyllda. Varje
  ansökan behandlas och beslutas enskilt och är beroende av att medel beviljas och är
  tillgängliga.
Senast uppdaterad 4 mars 2024