Överföringsledning, Torsåsby

Alvesta kommun har beslutat att lägga ned Torsåsbys avloppsreningsverk och i stället pumpa avloppsvattnet till Grimslöv.

Torsåsby har identifierats som ett område där kommunalt vatten behöver byggas ut. Därför kommer man i samband med arbetet även lägga ner ledningar för dricksvatten.

Till våren 2024 kommer vi ha ett samråd med boende i området om gränsdragningen för ett nytt vattenverksamhetsområde. Ni har då möjlighet att lämna in synpunkter kring vilket område som ska förses med kommunalt dricksvatten.

Arbetet med ledningarna startar i februari 2024 och beräknas att vara klart i september 2024 (med en deltid att arbeten på åkermark ska vara klart 15 april).

Entreprenör för arbetet är Älmby Entreprenad AB.

Karta som visar området för nytt VA i Torsåsby
Senast uppdaterad 4 mars 2024