Ny bussterminal i Torpsbruk

Den nya bussterminalen i Torpsbruk förbereds. Samtidigt byts VA ut.

Vi bygger en ny bussterminal i Torpsbruk. I samband med detta arbete förnyar och bygger vi även ut vatten och avlopp.

Karta där område för bussterminal och ombyggnation av VA är markerat.

Området som berörs av VA arbetet är markerat i rött i kartan. Störningar i trafiken kommer förekomma under arbetets gång.

Även vattenleveransen kan påverkas under ledningsarbetets gång. Innan eventuella avstängningar genomförs kommer berörda fastighetsägare att informeras om tidpunkt för avstängningen, via SMS.

Senast uppdaterad 4 mars 2024