Fjärilsrestauranger

2023 öppnade 15 nya restauranger i Alvesta kommun! Tilltänkta gäster är fjärilar.
Sidans innehåll
Ett barn med en vattenkanna vattnar i pallkrage

På Alvestas förskolor har 15 fjärilsrestauranger etablerats. Och de som ska bygga och sköta restaurangerna är förskolebarnen. Fjärilsrestaurangerna är en satsning för bidra till ökad biologisk mångfald och att barnen ska lära sig mer om hur viktiga fjärilarna är för oss människor.

Initiativet till projektet är Refarm Linné och föreningen har inspirerat förskolor runt om i Kronobergs län. I Alvesta är 14 kommunala förskolor och en privat förskola med.

Vad är en fjärilsrestaurang?

En fjärilsrestaurang är en rabatt med perenna blommor och örter som fjärilar och andra insekter gillar.

Undervisning

Tanken med fjärilsrestaurangen är även att man kan ha undervisning runt den och läsa sagor. Det har tagits fram sagor som förskolorna kan läsa upp för barnen. Genom sagorna kan man höra hur humlor lever, hur en blomma gror, hur många släktingar ett honungsbi har och en fjärils första dag ute ur sin puppa kan se ut.

Bihotell

De flesta förskolor har idag insektshotell. Under arbetet med fjärilsrestaurangerna kan förskolorna även fixa till dessa. Vedträn med borrade hål kommer fyllas på och vasstrån, det gillar bina!

Besök en fjärilsrestaurang

Alvesta kommun har en fjärilsrestaurang och ett bihotell placerat vid korsningen Länsmannabackan och Lunnagårdsvägen.

Finansiering

LONA, statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024