Koloniområden och odlingslotter

En kolonilott är avsedd för att odla till exempel grönsaker och blommor.

I kommunen finns tre områden med kolonilotter.

Hjortsbergavägen, Alvesta

Storlek: 180-200 m2
Pris: 450:-/år

Fabriksgatan/Hjortsbergavägen, Alvesta

Storlek: 80-100 m2
Pris: 350:-/år

Värnamovägen, Alvesta

Storlek: 50 m2
Pris: 250:-/år

För närvarande finns inga lediga kolonilotter.

Regelverk för kolonilotter

 • Odlingslottsinnehavare skall vara folkbokförd i Alvesta kommun.
 • Odlingslotten är avsedd för odling för eget bruk. Odlingslotten får inte arrenderas ut i andra hand.
 • För varje odlare – inklusive övriga familjemedlemmar med samma folkbokföringsadress – får det inte upplåtas mer än en odlingslott. Detta gäller vid nytecknade av odlingslott.
 • Förbud mot att uppföra egna staket. Området omgärdas av ett 1,20m högt kaninsäkert stängsel. (befintliga staket behöver inte rivas).
 • Drivbänk får byggas för att odla under glas eller plast till en maxhöjd på 0,5 meter (prefabricerade växthus tillåts max 6kvm stort).
 • Redskapslåda får byggas (BHL) 0,80,82,0 meter (bodar är förbjudet).
 • Inget material, redskap eller lådor får placeras runt eller i kraftledningsstolpar.
 • Kompostering görs på respektive odlingslott. Avfall och material som inte kan komposteras ansvarar varje odlingslottsinnehavare att transportera till återvinningsstation.
 • Odlingslotten får inte användas till upplags eller avstjälpningsplats.
 • Odlingslotten ska brukas på ett omsorgsfullt sätt och hållas i vårdat skick.
 • Angränsade gångar skall hållas rena och snygga. Varje arrendator ansvar för den del av gången som löper förbi sin odlingslott.
 • Träd får inte planteras.
 • Var sparsam med vattnet. Vattna helst på morgonen eller sent på kvällen, speciellt under värmeperioder.
Senast uppdaterad 4 mars 2024