Fastighetsgränser

Vill du stycka av en tomt eller ändra fastighetens gränser? Här kan du läsa om hur du ansöker.

Fastighetsbildning kallas den åtgärd varigenom fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Om du vill stycka av en tomt eller göra andra förändringar av en fastighets gränser eller rättigheter måste du ansöka om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024