Adresser och namnsättning

Kommunen ansvarar för adressättning. Alla bostäder och verksamhetslokaler ska ha en egen, unik adress inom kommunen.
Sidans innehåll

Varje entré till bostadshus och fritidshus ska ha en adress. Även samlingslokaler och de byggnader som har någon form av verksamhet ska ha adresser.

Adresserna är av typen belägenhetsadresser. De beskriver läget för en bestämd plats och är i regel knutna till en byggnad eller entré och består av ett gatu- eller vägnamn och adressnummer.

När adressen är registrerad går den automatiskt till PostNord som beslutar om postnummer och postort. Därefter kan den även användas som postadress.

Alla använder samma adress

Adressen som kommunen bestämmer är den som används av räddningstjänst, polis, ambulans och taxi samt av de boende och av besökare. Genom att alla använder samma adress minskar risken för missförstånd. I de flesta fall är adressen även postadress.

Alla adresser blir registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister. Härifrån kan aktörer köpa uppgifter så att adresserna blir sökbara i GPS:er. Det är därför viktigt att registrera adresser så fort som möjligt till exempel vid avstyckning eller nybyggnation.

Anmäl ändrade eller nya adresser

Kommunen ansvarar adress- och namnsättning. Du som bygger ansvarar för att anmäla uppgifter om förändringar till det nationella lägenhetsregistret.

Använd vår e-tjänst för att anmäla uppgifter om förändringar i lägenhetsregistret. Du ska lämna uppgifterna senast en månad efter att förändringen har skett.

Lägenhetsnummer

I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsregistret för dig som hyresvärd

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att lämna in uppgifter till oss när det sker förändringar.

När ska du som hyresvärd rapportera förändringar?

  • vid nybyggnad
  • vid ändrad användning eller ombyggnad
  • vid sammanslagning

Korrekta adresser

I registret ska varje bostadsentré ha en korrekt adress med lägenhetsnummer om det är ett flerbostadshus. Detta är viktigt för folkbokföringen.

Vem bestämmer namnen?

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning tar fram förslag på namn på gator, vägar, torg, parker och broar samt kvartersnamn. Efter remiss till förening, posten och räddningstjänsten lämnar de förslagen till byggnadsnämnden som fattar beslut.

Det blir aktuellt med nya vägnamn vid nybyggnation av större område eller om det inte finns lediga adressnummer.

Senast uppdaterad 4 mars 2024