Vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag. I Alvesta kommun finns en stor vindkraftspark i Lyngsåsa.
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Därför är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. I Alvesta kommun finns 22 vindkraftsverk i vindkraftsparken i Lyngsåsa. Tillsammans producerar verken cirka 300 GWh.

Vindkraftsplan

Alvesta kommun har en vindkraftsplan sedan 2011. Planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig gentemot andra samhällsintressen. I förslaget redovisas områden som föreslås prioriteras för vindkraft, områden som är lämpliga och möjliga för vindkraft samt områden som inte är lämpliga för vindkraft. I planen föreslås även riktlinjer för etablering av vindkraft.

Senast uppdaterad 4 mars 2024