Solenergi

Solenergi utvinns av solens strålar och värme. Det är en förnybar energikälla, vilket innebär att den är helt fossilfri och ständigt förnyas.
Sidans innehåll

Bygglov för solceller och solfångare

Från och med 1 augusti 2018 krävs det inte något bygglov för solenergianläggningar som placeras på en byggnad, under förutsättning att solcellspanelerna eller solfångarna monteras så att de följer byggnadens form och inte strider mot detaljplanen för området.

På byggnader som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan solenergianläggningar monteras utan bygglov.

Solenergianläggningar som kräver bygglov

  • På byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och ligger inom detaljplanerat område.
  • På byggnader som ligger inom eller i anslutning till riksintresse för totalförsvaret och inom detaljplanerat område.
  • Om gällande detaljplan eller områdesbestämmelser anger att bygglov krävs för åtgärden.

Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade inom detaljplanerat område kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt förändras. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. En bedömning om byggnadens yttre väsentligt ändras görs av tjänsteman på kommunens bygglovsavdelning.

Skattereduktion för grön teknik

Vid installation av solceller kan du som privatperson få skattereduktion för arbete och material. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel som du matar ut på allmänna elnätet.

Stort intresse för solceller i Alvesta

El från solceller är en snabbt växande marknad och det börjar bli vanlig syn bland byggnader runt om i kommunen. Totalt finns 432 solcellsanläggningar i Alvesta (statistik för år 2022), varav 181 anläggningar sattes upp 2022. Solcellsanläggningarna ger en total effekt på 7,5 MW.

Stapeldiagram. Antal solcellsanläggningar i Alvesta kommun
2018: 84
2019: 133
2020: 190
2021: 251
2022: 432

Installation och placering av solceller

De flesta ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till sitt elhandelsbolag.
Solpaneler riktas mot solen, helst i söderläge. Men det går även bra mot öst eller väst. Solpaneler tycker inte om skugga, se därför till att placera panelerna så att inget skymmer dem.

Priser och kvalitet varierar, ta information från flera leverantörer och jämför. Du kan även ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare om hur du ska tänka när du ska investera i solceller.

Mer information om solenergi

Senast uppdaterad 4 mars 2024