Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt och klimatsmart alternativ att värma sin bostad på. Om du har ett vattenburet uppvärmningssystem och bor nära ett fjärrvärmenät kan det vara en god idé att ansluta sig.
Sidans innehåll

Hur produceras fjärrvärme?

För att producera fjärrvärme värms vatten upp av biobränsle i ett värmeverk. Det varma vattnet distribueras sedan ut till närliggande kunder och abonnenter. Genom en fjärrvärmecentral får du varmt vatten i kranen och/eller värme i dina element. Biobränslet som används består av flis, spån och bark

Alvesta energi ansvarar för fjärrvärmen i kommunen

Alvesta Energi levererar el och värme inom delar av Alvesta kommun. Alvesta Energi är en energikoncern inom Alvesta Kommunföretag. Det finns tre värmeverk i Alvesta kommun, de ligger i Alvesta, Moheda och Vislanda.

Senast uppdaterad 4 mars 2024