Elnät

Som elkonsument är du bunden till elnätet som finns där du bor. I Alvesta kommun finns två elnätsägare: Alvesta elnät AB och E.ON energidistribution.
Sidans innehåll

Elnätsägarna ansvarar för leverans av elkraft till hushåll och industrier och andra verksamheter i kommunen.

Alvesta elnät AB levererar el till Alvesta och Moheda tätorter med omnejd. E.ON energidistribution AB för övriga kommundelar. Elnätsbolagen säkerställer att elen på ett säkert sätt kommer hem till dig via elnätet.

Har du frågor om elleveranser och installationer, eller vill anmäla fel på leveransen, kontakta ditt elnätsföretag.

Elhandel

Du väljer själv vilken elhandlare du vill köpa din el ifrån. Om du inte gör ett aktivt val och du bor inom Alvesta elnät AB nätområde, får du el till dig från Bixia. Bixia är bolagets anvisade elhandlare.

Rådgivning och tips om el och energi

Senast uppdaterad 4 mars 2024