Bioenergi

Biogas är energirik och kan till exempel användas för uppvärmning, elproduktion och fordonsbränsle.
Sidans innehåll

Bioenergi är energi som utvinns av biobränslen som hämtas från växtriket eller från organiska råvaror. Biobränslen är växter, växtdelar, matavfall, restprodukter från skogsindustri, slakteriavfall och slam från reningsverk.

Bioenergin kan vara i fast-, flytande- eller gasform när den sedan används.

  • fast form exempelvis flis/pellets
  • flytande form exempelvis etanol
  • gasform exempelvis biogas

Biogas

När organiskt material (lantbruksgrödor, avloppsslam, matavfall och slakteriavfall) bryts ned av bakterier i en syrefri miljö bildas biogas som främst består av metangas och koldioxid men även av en mindre mängd andra gaser. Bildandet av biogas sker naturligt på många platser i naturen, men i en rötningsanläggning/biogasanläggning kan man ta hand om biogasen.

Restprodukterna från vissa biogasanläggningar kan med fördel användas som gödsel och återföras till lantbruket. På så vis minskar man användandet av konstgödsel, som har en energikrävande framställning. Produktionen av biogas är mycket värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar ett mervärde i form av förnybar energi.

Biogasen är energirik och kan direkt användas för uppvärmning och elproduktion. Om biogasen uppgraderas kan den också användas som fordonsbränsle. Uppgradering innebär att koldioxid och andra gaser som inte innehåller någon energi tas bort så att innehållet av metan kraftigt ökar.

I Alvesta kommun finns en biogasanläggning som ägs av 11 lantbrukare och Växjö stifts Egendomsnämnd. Anläggningen byggdes under 2014 och producerar cirka 4 000 kg biogas.

Senast uppdaterad 4 mars 2024