Vilda djur och skyddsjakt

Vilda djur av olika slag kan leta sig in till bostadsområden där de hittar mat och bygger bon. Ibland kan det leda till problem, där en del kan förebyggas om vi hjälps åt.

Störningar orsakade av vilda djur

Vilda djur som söker sig till tätbebyggt område kan ställa till med problem och olägenheter för människors hälsa och egendom. Exempelvis gräva och böka upp i trädgården eller skada människor som kommer för nära.

Ett bra sätt att minska risken för att vilda djur letar sig till bebyggelse är att se till att de inte kommer åt sopor och matavfall. Det är också bra att kontinuerligt ta bort fallfrukt på hösten och du kan även undvika lövhögar eller kompost nära huset. Om du vill mata småfåglar på vintern bör det också ske en bit ifrån fastigheten för att inte locka till sig råttor.

Upplever du problem gällande vilda djur kan du kontakta kommunens avdelning för bygg och miljö.

Skyddsjakt

Det kan bli aktuellt med skyddsjakt för att minimera störningar som orsakas av vilda djur i exempelvis bostads- och friluftsområden och även i trafiken. Våra skyddsjägare ansvarar för skyddsjakt på kommunens mark, men jakten sker ibland i samarbete med andra markägare. 

Har du hittat ett skadat eller dött djur?

Ibland händer det att privatpersoner hittar skadade vilda djur ute i naturen. Om djuret hittas på kommunens mark är det kommunjägarnas ansvar att ta omhand eller avliva djuret beroende på hur omfattande skadorna är.

Döda vilda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Du kan hitta mer information hos länsstyrelsen om vad du ska göra när du hittat ett skadat vilt djur, övergivna djurungar eller har besvär av vilda djur på din tomt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024