Djur och djurhållning

Som djurägare har du ansvar över att ditt husdjur inte stör eller orsakar problem för din omgivning. Tänk även på att det finns människor som är allergiska eller rädda för vissa djur. För att få ha vissa djur måste du också ha tillstånd.

Hund och katt

Hundar och katter tillhör de mest vanliga husdjuren. Här kommer några viktiga saker som särskilt du som bor i tätort ska tänka på om du äger en hund eller katt.

Hund

 • Plocka upp avföring som din hund lämnar efter sig.
 • Du som ägare ansvarar alltid för det hunden gör och är skyldig att ersätta de skador hunden orsakar.
 • Låt inte din hund störa närboende med ihållande skall eller ylande.
 • Tänk på att hålla hunden kopplad i tätbebyggt område. I naturen måste hunden vara kopplad under perioden 1 mars-20 augusti. För vissa områden, till exempel fågelskyddsområden, gäller särskilda regler som ska följas.
 • Hundar får inte vara på lekplatser, begravningsplatser eller på försäljningsplatser. Hundar får inte heller bada på kommunala badplatser under perioden 15 maj-15 september. 

Katt

 • Om din katt får gå fritt utomhus behöver du se till att den inte blir oplanerat dräktig.
 • Var uppmärksam på om katten stör andra, följ kattens beteenden och lyssna på eventuella klagomål från grannar och närboende.
 • ID-märk katten.
 • Lämna inte katten ensam vid helger, semestrar och liknande.

Tillstånd för vissa djur

Inom detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos kommunen för att få ha vissa djur. Det gäller:

 • Nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin.
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
 • Giftiga djurarter och orm (oavsett om ormen är giftig eller inte).

Syftet med tillståndskravet är att djuren inte ska orsaka problem för närboende. Djuren ska även hållas på ett lämpligt sätt ur djurskyddssynpunkt.

Om du får tillstånd är det personligt och knutet till en viss fastighet. Tillståndet kan återkallas om kraven som ställs i det inte uppfylls.

Eventuella klagomål

Om du som granne eller närboende störs av grannens husdjur ska du alltid prata med ägaren till djuret först. Misstänker du att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen Kronoberg.

Om det handlar om farliga eller lösspringande hundar kan du kontakta polisen. Gäller det andra störningar eller problem av hälsoskyddskaraktär ska du kontakta kommunens avdelning för bygg och miljö.

Begravning av häst eller sällskapsdjur

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att gräva ner sällskapsdjur om du följer vissa riktlinjer:

 • Djurkroppen bör placeras på cirka en meters markdjup för att inte grävas upp av vilda djur.  
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattennivå under året bör vara minst en meter.
 • Kroppen bör inte grävas ner nära egen eller andras vattentäkt eller en sjö eller vattendrag. Håll ett säkerhetsavstånd på mellan 10 och 50 meter beroende på djur.
 • Kroppen bör även placeras nedströms eventuell vattentäkt.

Vid osäkerhet kontakta gärna avdelningen för bygg och miljö för diskussion om lämplig plats.

Häst

När din häst dör har du möjlighet att begrava den själv, till exempel på den egna gården. Först behöver du lämna in en ansökan till kommunen och även följa de anvisningar som finns kring bland annat begravningsplats.

Senast uppdaterad 12 mars 2024