Ovårdade tomter

Du som äger en fastighet måste hålla tomten i vårdat skick. Det gäller både trädgårdar och byggnader. Det innebär att tomten ska vara städad så att det inte finns risk för olyckor eller blir en olägenhet för trafik eller människor.

När räknas en tomt eller fastighet som ovårdad?

Det finns ingen tydlig eller mätbar gräns, men det finns vissa riktlinjer som vi går efter när vi bedömer om en fastighet är ovårdad eller inte.

Förfallna byggnader eller skräpiga tomter som används som upplag för exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot bedöms som ovårdat. Det kan också gälla häckar eller annan växtlighet som skymmer sikten vid in- och utfarter eller korsningar.

Vad händer om jag inte städar eller reparerar?

Om nämnden för myndighetsutövning beslutar att kräva av (förelägga) dig som fastighetsägare att städa på tomten innan ett visst datum och du ändå inte gör det, kan en straffavgift dömas ut (vite). Beloppet kan bli mycket högt om man inte gör det som nämnden bestämt att man ska göra och man kan inte betala för att slippa städa. Gäller det en byggnad som är väldigt skadad eller förfallen kan nämnden besluta om förbud att använda den eller att den måste rivas.

Anmälan och frågor

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor eller om du vill anmäla en ovårdad tomt eller byggnad. Bifoga gärna fotografier om du använder e-post eller skickar brev. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentliga handlingar. Ring om du vill vara anonym.

Senast uppdaterad 4 mars 2024