Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan gör något som kräver det kallas det olovligt byggande (svartbygge). Du får heller inte börja bygga något utan startbesked eller flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Byggsanktionsavgift

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan eller startbesked utan att ha fått det, eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

Du måste betala en sanktionsavgift om du:

  • Utan bygglov bygger till, bygger nytt, ändrar användningen av en byggnad eller utför andra åtgärder som kräver bygglov.
  • Börjar bygga utan startbesked, trots att åtgärden kräver bygglov eller anmälan.
  • Börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked, trots att åtgärden kräver bygglov eller anmälan.
  • Saknar en kontrollansvarig, trots att en sådan krävs.
  • Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser river en byggnad eller anläggning utan rivningslov.
  • Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog utan marklov.
  • Inte anmäler något som kräver det, till exempel om du installerar en kamin.

Lov i efterhand

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Om du inte får lov i efterhand kan du behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov innan du börjar bygga. 

Kommunen kan få kännedom om ett svartbygge genom en anmälan från enskild person, annan myndighet eller genom att vi själva upptäcker det och startar ett ärende.

Senast uppdaterad 4 mars 2024