Ödehus

Alvesta kommun vill ha en levande landsbygd. Därför jobbar vi med att se över antalet obebodda hus i kommunen – en så kallad ödehusinventering. Detta för att undersöka om det finns ett intresse av att sälja eller hyra ut husen.

Med inventeringen ser vi flera möjligheter. Det kan inspirera fastighetsägare att sälja eller hyra ut hus de inte längre använder, vilket ger fler chansen att bosätta sig på landsbygden. I de fall de obebodda husen kan säljas eller hyras ut värnar vi samtidigt om det som redan finns i stället för att bygga nytt.

Kartläggning

Med hjälp av olika register har kommunen tagit fram en lista på ett antal fastigheter utspridda i kommunen som eventuellt kan vara obebodda hus. Vi har även pratat med hembygdsföreningarna i kommunen för att få en ännu bättre kännedom om vilka fastigheter det skulle kunna röra sig om.

Nästa steg är att skicka ut brev till de aktuella fastighetsägarna för att informera om inventeringen och berätta om vår e-tjänst där de som äger obebodda hus kan anmäla dem för försäljning eller uthyrning.

Sälja eller hyra ut hus du inte använder?

Har du ett obebott hus som är tillgängligt får du gärna anmäla dig i vår e-tjänst. Via e-tjänsten godkänner du att kommunen sparar dina kontaktuppgifter för att dela med personer som är intresserade av ödehus.

Senast uppdaterad 4 mars 2024