Släck lampan för vår planet

Svart bildruta med grönblå text som lyder: 60 Earth Hour.

Du sparar inte många kilowatt-timmar, men du skickar en signal om att vår planet är värd att kämpa för. På lördag klockan 20.30 sker Earth Hour för artonde året, då vi gemensamt släcker våra lampor under en timme i världens största klimatmanifestation.

Akut brist på jourhem i Alvesta kommun

Just nu har vi ett akut behov av jourhem för barn som behöver trygghet. Har du ett stort hjärta och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem – hör av dig till oss.

Nytt naturreservat i Alvesta

Smal skogsstig. Stigen kantas av tallar och enstaka björkar.

Just nu håller vi på att göra i ordning ett nytt kommunalt naturreservat i Alvesta. Området, som är cirka 48,7 hektar, har fått namnet Björnholmarna och ligger norr om Hagaparken.

Bli röstmottagare i EU-valet 2024

Är du noggrann, gillar ordning och reda och vill göra en insats för demokratin? Då är uppdraget som röstmottagare något för dig.

Nya avgiftsregler för kommunal hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2024 införs en månadsavgift för dig som har hemsjukvård. Månadsavgiften för år 2024 är 429 kronor, oavsett hur många insatser du har per månad och ersätter den tidigare avgiften per insats.