Släck lampan för vår planet

Svart bildruta med grönblå text som lyder: 60 Earth Hour.

Du sparar inte många kilowatt-timmar, men du skickar en signal om att vår planet är värd att kämpa för. På lördag klockan 20.30 sker Earth Hour för artonde året, då vi gemensamt släcker våra lampor under en timme i världens största klimatmanifestation.