Djur

En regel som gäller för alla djurägare är att ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” (Djurskyddslagen, 2,3 §§)

Bild på olika djurarter

Du som har djur berörs av fler olika regler. Vissa gäller alla medan andra bara gäller de som bor i tätorterna.

Länstyrelsen har tagit över djurskyddet

Sedan 1 januari 2009 är det länsstyrelsen i Kronobergs län som ansvarar för djurskyddsfrågorna. Vänd dig till länsstyrelsen för att få mer information om vilka regler som finns för djurskydd eller om du vill anmäla misstanke om vanvård av djur. (se länk till höger)

Djur som stör

Kommunen har kvar frågor som handlar om djur som stör omgivningen. Som djurägare ska du hålla dina djur så att det inte uppstår olägenheter för andra. Hundar som skäller eller katter som uppehåller sig eller förorenar på granntomter kan vara störande.

Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemet. Du kan även vända dig till SBF Bygg & Miljö som kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet.

Miljötillsynen på lantbruken

Miljötillsynen på lantbruken sköts av kommunen. Kontroller sker bland annat av gödselhantering, kemikaliehantering och spridning av gödsel/bekämpningsmedel.