Ulrika Linde

Ulrika Linde är en tjej med rötterna i Tingsryd som har spelat de flesta träblåsinstrument. Hon har även varit verksam som keyboardist i olika konstellationer, ett instrument som hon inte har släppt taget om. De senaste åren har hon jobbat som träblåslärare i både Tingsryd och Karlshamn för att från hösten 2017 vara en del av Musikskolan i Alvesta.

Hos oss undervisar hon i saxofon, klarinett och blockflöjt samt orkesterverksamhet.