Ulrika Linde

Ulrika Linde, med rötterna i Tingsryd, har spelat de flesta träblåsinstrument. Hon har även varit verksam som keyboardist i olika konstellationer, ett instrument som hon inte har släppt taget om. De senaste åren har hon jobbat som träblåslärare i både Tingsryd och Karlshamn för att från hösten 2017 vara en del av Kulturskolan i Alvesta.

Hos oss undervisar hon i saxofon, klarinett och blockflöjt samt orkesterverksamhet.

 

Ulrika Linde
E-post