Piano

Från och med årskurs 3 är man välkommen att anmäla sig till pianoundervisning. Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta.

Ansvarig lärare är Mattias Gummesson.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Första året kan en keyboard fungera, men på sikt behövs ett fullstort piano (eller el-piano) med pedal. Kulturskolan har tyvärr ingen möjlighet att hyra ut pianon.

 

För mer information och för att komma till den digitala anmälan tryck på länken nedan.
Anmälan till kulturskolan.