Piano

Från och med årskurs 3 är man välkommen att anmäla sig till pianoundervisning. Undervisningen sker på Musikskolan i Alvesta.

Ansvarig lärare är Mattias Gummesson.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Första året kan en keyboard fungera, men på sikt behövs ett fullstort piano (eller el-piano) med pedal. Musikskolan har tyvärr ingen möjlighet att hyra ut pianon.