Blåsinstrument

Tvärflöjt 

Från och med årskurs 1 är man välkommen att anmäla sig till undervisning i tvärflöjt. Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta, men även ute på vissa av landsbygdsskolorna. Ansvarig lärare är Susanne Pettersson.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna. Har man inget eget instrument går det bra att hyra ett av oss.

__________________________________________________

Klarinett

Från och med årskurs 1 är man välkommen att anmäla sig till undervisning i klarinett. Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta, men även ute på vissa av landsbygdsskolorna. Ansvarig lärare är Ulrika Linde.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna. Har man inget eget instrument går det bra att hyra ett av oss.

__________________________________________________

Saxofon

Från och med årskurs 2 är man välkommen att anmäla sig till undervisning i saxofon. Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta, men även ute på vissa av landsbygdsskolorna. Ansvarig lärare är Ulrika Linde.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna. Har man inget eget instrument går det bra att hyra ett av oss.

__________________________________________________

Blockflöjt

Från och med årskurs 1 är man välkommen att anmäla sig till undervisning i blockflöjt (altblockflöjt årskurs 2). Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta, men även ute på vissa av landsbygdsskolorna. Ansvarig lärare är Ulrika Linde.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att hyra ut blockflöjter, men det brukar finnas att köpa på de olika musikaffärerna i Växjö.

__________________________________________________

Trumpet & Trombon

Från och med årskurs 1 är man välkommen att anmäla sig till undervisning i trumpet och trombon. Undervisningen sker på Kulturskolan i Alvesta, men även ute på vissa av landsbygdsskolorna. Ansvarig lärare är Jocke Wikström.

För att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att eleven har ett instrument att öva på mellan lektionerna. Har man inget eget instrument går det bra att hyra ett av oss.

 

För mer information och för att komma till den digitala anmälan tryck på länken nedan.
Anmälan till kulturskolan.